Zajímáte se o členství v Southern Cruisers Riding Clubu?

Přečtěte si prosím pozorně následující řádky a odpovězte si na několik otázek:
  1. Jsou pro vás motorky dlouhodobou záležitostí a nikoliv jen momentálním koníčkem? Jezdíte rádi a hodně? Chybí vám pár dalších lidí, kteří by jezdili podobné trasy jako vy?
  2. Pokud máte na výběr jet o víkendu na sraz vzdálený 100km nebo na projížďku do Alp, volíte Alpy?
  3. Je pro vás image “bikera” něco naprosto zbytečného? Nepotřebujete ohromovat své okolí příslušností k nějakému klubu, zejména před kamarády v oblíbené hospodě?
  4. Když se chcete pobavit, tak jste schopní zorganizovat nějakou akci a nevyžadujete, aby vás vždy jen bavili ostatní? Dokážete zkrátka nějak aktivně přispět?
  5. Je vám 18 let a více?
Jsou vaše odpovědi ANO Pak pokračujte ve čtení….
Pokud převažují odpovědi NE, tak by bylo lepší zvážit, jestli je SCRC vhodný klub pro vaše potřeby. Asi by to chtělo poohlédnout se po něčem trošku jiném.
Pokračujete? Výborně, tak nyní si prosím přečtěte následující stránky. Všechny odkazy se otevřou v novém okně, takže nemusíte opouštět tuto stránku. Je to trošku rozsáhlejší ale myslíme si, že je lepší si přečíst podrobněji informace o klubu teď, než po týdnu zjistit, že neodpovídá vašim představám. Možná jste ty stránky viděli, možná jste je četli jen zběžně… Cíle klubu
V tomto okamžiku nejsou detailní informace o internetových diskuzích až tak důležité, stejně jako informace o ježdění ve skupině. Část otázek a odpovědí se také týká provozu internetových konferencí, což je opět v této chvíli ne zcela důležité. Prosíme, pokud se rozhodnete stát se členy SCRC, přečtěte si i tyto stránky, pomohou vám v začátcích s řešením různých problémů a postupů týkajících se zejména přihlášení a chodu diskuzní konference apod.

Jste rozhodnutí?

V této chvíli máte přečtené všechno, co jsme považovali za důležité a co by mělo jasně říct, jaký klub jsme, co děláme, kam a jak jezdíme a co nás baví. Pokud vám naše zaměření sedí a chcete se stát členem, stačí pokračovat a vyplnit přihlášku…

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ SERVERU SCRC – CRUISERS.CZ

Prohlášení o ochraně osobních údajů
SCRC neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne SCRC tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serverů SCRC, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

SCRC si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a SCRC za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies.

Na žádost uživatele podnikne SCRC veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platnost od: 1. března 2002